Marcați
Patru candidați la funcția de guvernator al BNM au susținut proba interviului
2.03.2016, 10:07
Este vorba de Roman Cer­nî­șev, Ser­giu Iachim, Ghe­or­ghe Dimi­trov și Ser­ghei Mel­nic. Fie­care can­di­dat a avut la dis­po­zi­ție câte 15 minute pen­tru a răs­punde la circa 20 de între­bări, for­mu­late de Comi­sia pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei.

„Toți au reușit să-și arate viziunea asupra sistemului bancar și planurile lor, ideile despre politicile marco și microeconomice, s-a discutat și apartenența politică. Cu siguranță am avut răspunsuri pe măsură. Prin faptul că au avut curajul să se nscrie la acest concurs, ei deja au dovedit că merită să li se acorde șansa de a accede la funcția de guvernator”, a declarat după ședința comisiei, președintele acesteia, Ștefan Creangă.

Miercuri, după finalizarea interviurilor și celei de-a doua etape a interviurilor, comisia va lua o pauză de totalizare iar până la ora 15:00 va anunța rezultatul final al concursului.
menu
www.ntv.md © 2016-2021 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).