Marcați
Crește numărul elevilor înscriși la studii în instituțiile private
30.12.2022, 09:39
La începutul anului de studii 2022-2023, în învățământul primar și secundar general erau înscriși 334,5 mii de elevi, cu 0,6% mai puțin comparativ cu anul de studii precedent. Cei mai mulți, peste 97% erau înscriși în instituțiile publice, comparativ cu anul de studii 2021-2022, se observă scăderea numărului de elevi în instituțiile publice cu 0,8% și majorarea în cele private cu 4,3%.

Potrivit Biroului Național de Statistică, ponderea copiilor înscriși în clasa întâi care au urmat programe de educație preșcolară a fost 96%. În cadrul învățământului primar au fost organizate 1,2 mii de grupe cu program prelungit, frecventate de circa 33 mii de elevi. Numărul elevilor înscriși în învățământul special este de 532 de copii, în scădere cu 3,4% comparativ cu anul precedent.

Din totalul de 334,5 mii de elevi din învățământul primar și secundar general, peste 80% urmează studiile în limba română, 19% – în limbă rusă și 0,1% - în engleză. În anul de studii 2022-2023, în ierarhia limbilor străine studiate de către elevi, cea mai solicitată a rămas limba engleză. 75% din total elevi, au ales această limbă, sau în creștere cu 1,1 p.p. față de anul de studii precedent.

În anul 2022 învățământul gimnazial a fost absolvit de către 31,5 mii de elevi, în creștere cu 4,1% comparativ cu anul precedent. În același timp, învățământul liceal a fost absolvit de 11,6 mii de persoane, în creștere cu 2,5% față de anul 2021. Ponderea absolvenților care au obținut diploma de bacalaureat în numărul absolvenților din promoția curentă a fost de circa 90% sau cu 2,3 p.p. mai puțin comparativ cu anul 2021.

Totodată, cadrele didactice și de conducere din învățământul primar și secundar general, în anul de studii 2022-2023, constituie 26,3 mii de persoane, sau cu 0,9% mai puțin față de anul de studii precedent. Repartizarea cadrelor didactice și de conducere pe grupe de vârstă relevă că o pondere importantă o dețin cei cu vârste cuprinse între 50-59 de ani (26,7%), fiind practic la nivelul anului de studii 2021-2022, în timp ce ponderea cadrelor didactice și de conducere tinere cu vârste sub 30 de ani s-a diminuat cu 0,7 p.p., iar a celor cu vârste 60 de ani și peste a crescut cu 0,7 p.p. Cadrele didactice de sex feminin dețin o pondere de 87% din total, ponderea personalului de conducere de sex feminin este de circa 93%. Peste o jumătate din cadrele didactice și de conducere au vechimea în muncă pedagogică de 20 ani și peste (57,3%).

În anul de studii 2022-2023 activau mai bine de 1,2 mii de instituții de învățământ primar și secundar general sau cu 13 instituții mai puțin decât în anul precedent. Din totalul unităților, 98,1% aparțin sectorului public, 74,3% din total instituții activează în mediul rural.

ipn.md
menu
www.ntv.md © 2016-2021 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).