Marcați
Va fi instituită o comisie guvernamentală
24.08.2022, 18:40
Guvernul va institui o comisie care va coordona măsurile de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice, precum și pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire. Anunțul a fost făcut de ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri. El a menționat că vor fi întreprinse acțiuni necesare pentru facilitarea importului de materie primă pentru producerea biocombustibilului solid, iar accentul va fi pus pe consumatorii vulnerabili și sectorul rezidențial.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a menționat că din componența comisiei vor face parte reprezentanți ai autorităților și întreprinderilor energetice.

ANDREI SPÎNU, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: "Instituirea comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice și pregătirea pentru perioada sezonului de încălziree 2022-2023. Din componența comisiei vor face parte reprezentanță ai autorităților și întreprinderilor energetice. Suplimentar propun și introducerea bașcanului Găgăuziei, doamna Vlah. Comisia va aproba decizii operative la necesitate pentru asigurarea consumatorilor cu energie, precum facilitarea procesului de aplicare a prevederilor planului, elaborarea propunerilor pentru a fi înaintate în comisia pentru situații excepționale, alte decizii identificate a fi necesare a planului în acestă hotărâre".

Potrivit ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, proiectul prevede aprobarea a 33 de măsuri necesare a fi întreprinse în vederea prevenirii și atenuării impactului în caz de limitarea a furnizărilor gazelor naturale. Aceste măsuri vizează buna organizare a gestionării consumatorilor de energie și a sistemelor de alimentare cu energie termică și electrică, a specificat Spînu.

ANDREI SPÎNU, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: "Acelerarea programelor de eficientizare a consumului de energie cu accent pe consumatorii vulnerabili și sectorul rezidenția, elaborarea de noi programe și implementarea lor. Întreprinderea acțiunilor necesare pentru facilitatea importului de materie primă pentru producerea biocombustibilului solid, identificarea măsurilor de aplicare a facilităților fiscale pentru promovarea resurselor de energie regenerabilă și eficiență energetică, întreprinderea măsurilor de asigurare cu masă lemnoasă pentru sezonul de însălzire 2022-2023".

În context, ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a menționat că în cazul unei situații excepționale în sectorul energetic, Ministerul Educației va pregăti un plan privind desfășurarea orelor. Până atunci, copii vor frecvenat școală cu prezența fizică, precizează Spînu.

ANDREI SPÎNU, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: "Din datele noastre cel puțin jumătate din instituțiile de învățământ au surse alternative de încălzire și Guvernul va achiziționa combustibili solizi pentru a suplini stocurile acestor instituții. Trecerea învățământului online va fi o măsură într-o sutiație extremă la momentul actual nu este luată, cu siguranță putem spune că în septembruie, octombrie și poate noiembrie copii vor merge la școală garantat".

Potrivit datelor oficiale, din totalul de 2.672 de instituții de învățământ, 687 dispun de centrale termice pe bază de cărbune, 405 sunt conectate la rețeaua termică centralizată, 1.481 dispun de centrale termice pe gaze și 116 instituții de învățământ general sunt încălzite de la sobe. Ministerul Infrastructurii a estimat că, în cazul limitării furnizării de gaze naturale, au fost identificate doar 107 instituții care ar avea nevoie suplimentar de 1.176 de tone de cărbune, 924 de metri steri de lemne, 638 de tone de peleți, 340 de tone de paie, 1.495 de tone de biomasă şi 1.636 de tone de brichete.

NTV Moldova
menu
www.ntv.md © 2016-2021 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).