Marcați
Numărul copiilor născuți în Moldova este în descreștere
31.05.2022, 11:23
Rata natalității înregistrată anul trecut în Republica Moldova a constituit 11,2 născuți-vii la 1000 de locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Numărul copiilor născuți anul trecut a constituit 29,2 mii, fiind în descreștere cu 5,2%, față de anul precedent. La 1 ianuarie 2022, numărul copiilor de 0-17 ani a constituit 559,4 mii, sau 21,5% din numărul total al populației.

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în anul 2021, din total gospodării, 30,4% au avut la întreținere cel puțin un copil sub 18 ani, din care 48,8% au avut un singur copil, 37,1% – doi copii, iar 14,0% – trei și mai mulți copii. Gospodăriile cu mulți copii sunt caracteristice mai mult pentru mediul rural.

Din totalul de gospodării cu copii, 15,8% au fost gospodării cu cel puțin un membru plecat peste hotare la lucru sau în căutare de lucru. În mediul rural ponderea acestor gospodării a constituit 19,6%, față de 10,9% în mediul urban. În funcție de numărul copiilor, gospodăriile cu persoane plecate peste hotare se repartizează după cum urmează: 45,2% – gospodării cu un copil, 37,9% – cu doi copii și 16,8% – cu trei și mai mulți copii.

Veniturile gospodăriilor casnice cu copii sunt mai mici decât veniturile gospodăriilor fără copii. În medie, în anul 2021, veniturile disponibile ale gospodăriilor cu copii au constituit 3005 lei lunar pe o persoană sau de 1,3 ori mai puțin, comparativ cu veniturile gospodăriilor fără copii. Pe măsura creșterii numărului de copii în gospodărie, descrește și valoarea medie a veniturilor acesteia, de la 3568 de lei lunar în cazul gospodăriilor cu 1 copil până la 2034 lei în cazul celor cu 3 și mai mulți copii.

Principala sursă de formare a veniturilor gospodăriilor a fost activitatea salarială (55,0%), fiind urmată de veniturile din activitatea individuală non-agricolă (10,0%), prestații sociale (9,2%) și activitatea individuală agricolă (7,7%). Transferurile din afara țării au contribuit la formarea veniturilor în proporție de 14,8%.

NTV Moldova
menu
www.ntv.md © 2016-2021 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).