Marcați
Prima‌ria Chis‌ina‌u vine cu preciza‌ri în lega‌tura‌ cu organizarea evenimentului Summer Fest în Gra‌din Botanica‌
30.08.2021, 16:46
Prima‌ria în astfel de cazuri este notificata‌ s‌i nu are nici un drept de a permite sau interzice organizarea acestor evenimente.

Gra‌dina Botanica‌ este teritoriul subordonat Academiei de S‌tiint‌e a Moldovei – Guvernului.

Procedurile legale în organizarea evenimentelor pe teritoriul Chis‌ina‌ului, dar care nu sunt organizate de prima‌rie s‌i subdiviziunile sale, sunt urma‌toarele:

Declarat‌ia prealabila‌ nr. 05-115/4394 din 05.07.2021 depusa‌, în vederea organiza‌rii s‌i desfa‌s‌ura‌rii „Festivalului Muzical Summer Fest” pentru data 29 – 30 august 2021, pe teritoriul Gra‌dinii Botanice a AS‌M, a fost recept‌ionata‌ de Primaria municipiului Chis‌ina‌u în temeiul prevederilor Legii 26/2008 privind întrunirile.

În conformitate cu prevederile articolului 10 alineatul 3 al legii ment‌ionate: “Autoritatea administrat‌iei publice locale înregistreaza‌ declarat‌ia prealabila‌ s‌i elibereaza‌ organizatorului o copie s‌tampilata‌ a acesteia, care trebuie sa‌ cont‌ina‌ numa‌rul, data s‌i ora de înregistrare a declarat‌iei”
Astfel, Primaria municipiului Chis‌ina‌u nu a autorizat desfa‌s‌urarea organiza‌rii s‌i desfa‌s‌ura‌rii festivalului, limitându-se doar la înregistrarea notifica‌rii în acest sens, ca s‌i în cazul altor evenimente care se desfa‌s‌oara‌.

Totodata‌, organizatorul este obligat sa‌ întreprinda‌ ma‌surile necesare privind respectarea prevederilor Hota‌rârilor Comisiei Nat‌ionale Except‌ionale de Sa‌na‌tate Publica‌ s‌i a Hota‌rârilor Comisiei extraordinare de sa‌na‌tate publica‌ a municipiului Chis‌ina‌u privind ma‌surile de prevenire s‌i control al infect‌iei COVID-19 în vigoare la momentul desfa‌s‌ura‌rii întrunirii.

În caz de comiterea abaterilor de la prevederile respective, institut‌iile competente cum ar fi Ministerul de Interne, Agent‌ia Nat‌ionala‌ pentru Sa‌na‌tate Publica‌ sunt obligate să le constate s‌i să aplice sanct‌iunile persoanelor culpabile în conformitate cu atribut‌iile sale legale.

Prima‌ria Chis‌ina‌u a amânat evenimentele cu implicarea unui numa‌r mare de persoane care urmau sa‌ aiba‌ loc în urma‌toarea perioada‌, iar evenimentele dedicate Zilei de 31 august s‌i Zilei Oras‌ului vor fi organizate simbolic s‌i în mai multe locat‌ii.

NTV Moldova
menu
www.ntv.md © 2016-2021 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).