Marcați
Schimbările care au avut loc în reglementarea valutară din Moldova
14.06.2016, 12:50
Modificările la Legea privind reglementarea valutară au fost publicate în Monitorul Oficial. O parte dintre ele deja au intrat în vigoare, iar altă parte va intra în vigoare timp de 6 luni după publicare.

Anunțul a fost făcut de Banca Națională a Moldovei, care a menționat, în special, că în ziua publicării au intrat în vigoare unele prevederi ale acestei Legi ce țin, spre exemplu, de liberalizarea operațiilor de capital. Totodată, prevederile ce vizează activitatea instituțiilor de schimb valutar, notificarea privind împrumuturile/creditele în cadrul operațiunilor privind investițiile directe vor intra în vigoare timp de 6 luni de la data publicării Legii, relatează NOI.md.

BNM menționează că cele mai importante modificări introduse în Legea privind reglementarea valutară prevăd liberalizarea treptată a unor operațiuni valutare de capital, pentru care a fost obligatorie autorizația BNM.

Este vorba despre operațiunile cu instrumente financiare străine efectuate de băncile și instituțiile licențiate, a căror activitate este reglementată și supravegheată de Comisia Națională a Pieței Financiare; eliberarea de către băncile licențiate a creditelor financiare în favoarea nerezidenților; importul/exportul de către băncile nerezidente a numerarului în valută străină; importul/ exportul de către băncile (rezidente şi nerezidente) a numerarului în monedă naţională în sumă ce nu depăşeşte 100 de mii de lei moldoveneşti; o serie de operaţiuni valutare de capital ale rezidenților în valoare de pînă la 10 mii de euro.

Amendamentele la Legea privind reglementarea valutară mai prevăd aplicarea regimului de notificare a Băncii Naționale a Moldovei asupra împrumuturilor/creditelor externe primite de către rezidenți în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe, precum și scutirea de la aplicarea regimului de notificare asupra împrumuturilor/creditelor şi garanţiilor primite de către rezidenți de la nerezidenţi a căror sumă nu depășește 50 de mii de euro.

Totodată, modificările vizează prestatorii de servicii de plată nebancari în ceea ce se referă la prevederile ce vizează drepturile şi obligaţiile băncilor licenţiate aferente efectuării operaţiunilor valutare. De asemenea, ele delimitează utilizarea numerarului la efectuarea operaţiunilor valutare. Spre exemplu, a fost exclusă prevederea despre dreptul persoanelor juridice rezidente de a primi de la persoane fizice nerezidente numerar în valută străină sub formă de împrumuturi/credite, iar pentru anumite cazuri suma unei operațiuni de primire de către persoanele juridice rezidente de la nerezidenți a numerarului în valută străină a fost limitată la 5 mii de euro.

Modificările oferă Băncii Naționale dreptul de a aplica o măsură nouă de salvgardare în situaţia unei crize financiare sistemice, și anume posibilitatea interzicerii sau limitării operațiunilor de retragere a valutei străine (în numerar și fără numerar) din conturile în valută străină deschise la prestatorii de servicii de plată rezidenţi, cu permiterea efectuării operațiunilor de retragere doar a monedei naţionale.

Astfel, dacă în cazul unei crize financiare sistemice, în funcție de situația concretă, se va decide că o astfel de măsură de salvgardare este strict necesară, aceasta va fi aplicată de BNM în consultare cu Guvernul (cu informarea imediată a Parlamentului) şi doar pe parcursul unei perioade de timp limitate (pînă la 6 luni). Acest mecanism ar permite autorităților statului să acționeze în regim de urgență pentru a nu admite agravarea situației de criză financiară sistemică.

Scopul principal al amendamentelor la Legea privind reglementarea valutară constă în îmbunătăţirea cadrului legal aferent domeniului valutar, ținînd cont de angajamentele Moldovei asumate conform Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, evoluţiile pe piaţa financiară, monetar-valutară, consecinţele crizei financiare globale, modificarea cadrului legal în unele domenii conexe.

NOI.md
menu
www.ntv.md © 2016-2021 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).