Marcați
BNM atenuează riscurile la care ar putea fi expuse băncile în procesul de creditare a cetățenilor prin majorarea cu 2% a ratei de amortizare
17.05.2022, 15:51
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis majorarea cu 2 puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente, cu excepția persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

Potrivit BNM, scopul deciziei este diminuarea riscului sistemic non-ciclic care derivă din creșterea vulnerabilităților debitorilor-persoane fizice, pe fundalul evoluțiilor macroeconomice curente, prognozelor nefavorabile și a incertitudinilor generate de conflictul geopolitic regional.

”Decizia de majorare a amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente a fost luată considerând caracterul sistemic al riscului, concentrarea în creștere a expunerilor sectorului bancar față de persoanele fizice și apreciind vulnerabilitatea ridicată a acestei categorii de debitori față de efectele evoluțiilor și perspectivelor macroeconomice negative, în condițiile majorării semnificative a prețurilor la resurse energetice și ale creșterii accelerate a ratei inflației, ceea ce poate genera majorarea cazurilor de neonorare a obligațiilor financiare față de creditor, rezultând în deteriorarea calității activelor băncilor”, se menționează într-un comunicat al BNM.

Instituția mai susține că ”este esențială asigurarea rezilienței băncilor față de potențialele șocuri cu menținerea ofertei de credit pentru economia reală în cazul materializării riscului aferent concentrării în creștere a expunerilor sectorului bancar față de persoanele fizice cumulat cu vulnerabilitățile caracteristice populației”.

”Capitalul reprezintă pilonul de bază al stabilității unei bănci, iar menținerea unui capital adecvat, atât la nivel cantitativ cât și din punctul de vedere al calității, trebuie să fie un obiectiv primordial al băncilor, atingerea căruia va asigura buna funcționare a acestora și menținerea încrederii deponenților în bănci și în întregul sector bancar”, se spune într-un comunicat plasat de BNM.

Hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

NTV Moldova
menu
www.ntv.md © 2016-2021 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).