Marcați
PREȘEDINTELE CHEAMĂ LA UNITATE
Doar o politică externă consecventă și previzibilă îi va permite Republicii Moldova să devină un stat european democratic, respectabil, cu o economie dezvoltată și un înalt nivel de securitate. Aceasta este poziția președintelui țării, Igor Dodon, care face parte dintr-o declarație oficială, publicată astăzi pe site-ul Președinției. Igor Dodon crede că țara noastră trebuie să obțină cât mai rapid recunoașterea, la nivel internațional, a statutului de neutralitate permanentă și trebuie să elaboreze o strategie de securitate, care să țină cont de focarele de tensiune active în regiunea noastră.

Suntem săraci și slabi, pentru că nu ne putem impune la nivel internațional și pentru că nu avem o Concepție de politică externă și nicio Strategie de Securitate Națională, bazate pe un statut de neutralitate recunoscut de întreaga lume. Este concluzia președintelui țării, care a difuzat astăzi o declarație privind asigurarea securității țării și cetățenilor ei. Potrivit șefului statului, clasa politică din Moldova încă nu i-a oferit națiunii o idee unificatoare privind relațiile cu partenerii străini. ”Spre regret, noi nu putem afirma că, astăzi, în Moldova am realizat un consens național și politic, pe dimensiunea unor priorități principiale, cum ar fi edificarea unui stat democratic, multinațional, plurietnic. Ca și pînă acum, în Republica Moldova nu există unitate, în rîndurile clasei politice, în problemele dezvoltării relațiilor reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană, cu Federația Rusă și cu Statele Unite ale Americii. În calitate de președinte al țării, îmi văd rolul în a contribui cu toate forțele la depășirea divergențelor care s-au acumulat pînă acum în societatea moldovenească modernă. Suntem obligați să depunem eforturi maxime, pentru a determina priorităție strategice generale de dezvoltare a statului nostru, care ar putea servi drept o bază sigură a prosperării Republicii Moldova pentru multe decenii înainte”, susține președintele țării.
Faptul că politicienii și poporul nu au o viziune comună încotro merge țara și cum ne apărăm de riscuri, devine un mare pericol în contextul unei lumi tensionate și pline de conflicte, continuă șeful statului. El propune ca țara să devină o voce auzită pe plan regional și global, pentru a-i cere lumii să ne recunoască statutul nostru de neutralitate permanentă și să nu ne implice în jocurile geopolitice murdare.”În ultimul deceniu, au izbucnit focare de conflicte armate în mai multe țări și regiuni concomitent. În prezent, în diferite părți ale lumii, nivelul confruntării de forță a atins un grad extrem de periculos. În condițiile de incertitudine crescîndă, doresc să reiterez interesul Republicii Moldova pentru promovarea unei politici externe armonioase și echilibrate, precum și neimplicarea țării în efemera confruntare dintre Est și Vest. În contextul dat, intenționăm să ne consolidăm statutul de neutralitate permanentă, consfințit în Constituție, și să obținem recunoașterea acestuia la nivel internațional, după exemplul unor țări ca Elveția, Austria, Laos, Cambodgia, Irlanda, Malta, Turkmenistan”, a precizat președintele țării.

Igor Dodon spune că Moldova poate deveni țara care să inițieze un dialog internațional, în primul rând, cu statele neutre din Europa și din lume, pentru a pune bazele unui mecanism de promovare a statutului său de neutralitate. ”Totodată, este necesară conjugarea eforturilor țărilor neutre, în vederea elaborării unor abordări generale și determinării rolului acestora în consolidarea securității europene, ceea ce va contribui inclusiv la promovarea procesului de recunoaștere internațională a neutralității permanente a Moldovei. Inițierea și organizarea unui summit al țărilor neutre va constitui mecanismul cel mai eficient de promovare a acestor scopuri și obiective”, punctează președintele.

El consideră că Moldova nu mai trebuie să aștepte ca cineva, din afară, să-i dicteze și să-i stabilească prioritățile, deoarece a venit momentul când clasa politică trebuie să iasă de sub controlul străinilor, să elaboreze o Concepție Națională a statutului de neutralitate permanentă și să identifice clar locul și rolul Republicii Moldova în sistemul de relații internaționale și de securitate regională. (IN CARTON) ”Scopurile și obiective principale ale Concepției sunt - protejarea caracterului multinațional al statului moldovenesc; consolidarea integrității teritoriale și a inviolabilității frontierelor de stat; contribuirea la încheierea procesului de retragere a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova; asigurarea unor condiții stabile, pentru dezvoltarea economică durabilă și pe termen lung a țării”, concluzionează președintele.

Viitoarea Concepție va servi drept bază pentru adoptarea noii Strategii a Securității Naționale și elaborarea Legii organice speciale privind statutul de neutralitate permanentă, în conformitate cu Constituția Republicii.

Textul integral îl puteți accesa aici


NTV Moldova
menu
www.ntv.md © 2016-2018 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).