Marcați
Consiliul Superior al Procurorilor, are un nou președinte
Angela Motuzoc a fost aleasă în funcția de președinte al Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), prin vot secret, cu majoritatea voturilor, la ședința de constituire a CSP.

Noul președinte al CSP a absolvit facultatea de drept a Universității Libere Internaționale din Moldova. Și-a început cariera în cadrul organelor Procuraturii în anul 2000, deținând pe parcurs mai multe funcții în procuratura municipiului Chișinău.

Conform prevederilor Legii cu privire la Procuratură, mandatul președintelui, dar și a membrilor CSP este de patru ani, cu excepția membrilor care fac parte de drept din componența Consiliului. Aceeași persoană nu poate deține funcția de membru CSP două mandate consecutive.

Consiliul Superior al Procurorilor este un organ independent, cu statut de persoană juridică, format în vederea participării la procesul de constituire, funcționare și asigurare a autoadministrării sistemului Procuraturii, este constituit din 12 membri.

Din cea de-a III-a componentă a Consiliului Superior al Procurorilor, pe lingă cei patru membri de drept: procurorul general, procurorul-șef al al Procuraturii UTA Găgăuzia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul justiției, mai fac parte cinci membri aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor în funcție.

Alți doi membri ai CSP au fost aleși din partea societății civile, prin concurs, de către Parlament și, respectiv, de către Academia de Științe a Moldovei, urmând tot prin concurs să fie ales încă un membru al societății civile, de către Președintele Republicii Moldova.

IPN
menu
www.ntv.md © 2016-2018 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).