Marcați
Volumul remitențelor bănești scade
Astfel, conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei, în luna iulie 2016, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 97,28 mil. dolari, în scădere cu 13,3 la sută față de cifra înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut.

După cum relevă BNM, fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA au contribuit cu 1 punct procentual la scăderea totală a transferurilor în iulie 2016, în timp ce diminuarea efectivă a transferurilor (eliminîndu-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent) a constituit 12,3 puncte procentuale.

În ansamblu, volumul total al transferurilor de mijloace băneşti în Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice în ianuarie-iulie 2016 a însumat 602,31 mil. dolari, în descreştere cu 60,34 mil. dolari sau cu 9,1%, în comparaţie cu perioada de referinţă a anului trecut.

BNM a indicat că remitenţele de bani de peste hotare în favoarea persoanelor fizice (rezidente şi nerezidente) reprezintă sumele de bani trimise în ţară prin intermediul sistemului bancar naţional, inclusiv prin sistemele de transfer internaţional de bani. Sumele sînt recalculate din valuta originală a transferului în dolari SUA la cursul oficial al BNM la data efectuării transferului.

Atît provenienţa, cît şi destinaţia acestor sume pot fi diferite. Ele includ, pe lîngă remiterile migranţilor moldoveni ce muncesc peste hotarele ţării, şi alte transferuri valutare. Datele nu includ plățile prin băncile din partea stîngă a Nistrului.

NOI.md
menu
www.ntv.md © 2016-2018 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).