Marcați
Guvernul va acorda subvenții pentru crearea locurilor de muncă
Subvenții în mărime de 40 de mii de lei vor fi acordate în 2018 pentru crearea fiecărui loc de muncă. Guvernul a aprobat astăzi, 20 decembrie, un regulament în acest sens.

Subvențiile pentru 2018 vor fi achitate în două tranşe, pe parcursul a doi ani. Mijloacele financiare necesare în acest scop sunt prevăzute în cadrul bugetar pe termen mediu. Mărimea subvenției va fi indexată anual în funcție de creșterea salariului mediu pe economie.

Subvențiile vor fi acordate persoanelor juridice, cu excepția entităților cu capital integral sau majoritar de stat, care practică activitate de întreprinzător în Republica Moldova.

Va fi sprijinită crearea locurilor de muncă pentru bărbați cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani, precum și cu vârsta de peste 45 de ani și pentru femei de toate vârstele.

Printre criteriile de eligibilitate pentru acordarea subvenției se numără: creșterea numărului de salariați cu cel puțin 100 de persoane, salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate (subiecți ai subvenției) nu trebuie să fie mai mic de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, în ultima zi a lunii aferente anului fiscal pentru care se solicită subvenția, agentul economic nu trebuie să aibă restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național.

IPN
menu
www.ntv.md © 2016-2018 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).