Marcați
Măsuri suplimentare pentru sporirea nivelului de ocupare a forței de muncă, aprobate de Guvern
Cabinetul de miniștri a aprobat Planul naţional de acţiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă 2017-2021. Documentul prevede o serie de măsuri pentru sporirea nivelului de ocupare a forţei de muncă.

Acțiunile sunt focusate pe realizarea celor patru obiective ale Strategiei naţionale de ocupare a forţei de muncă: crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productivă, dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieţei muncii, valorificarea potenţialului migraţiei pentru o dezvoltare durabilă.

În particular, este urmărită dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, extinderea reţelei de parcuri industriale și a celei de zone economice libere, astfel încât acesta să ofere mai multe locuri de muncă, în special în zonele rurale. În ceea ce privește consolidarea legăturii dintre piaţa muncii și sistemul de formare profesională din Republica Moldova, vor fi promovate parteneriate active „şcoală-întreprindere”, vor fi dezvoltate servicii de ghidare în carieră și susținute activitățile de voluntariat.

De asemenea, vor fi fortificate capacitățile autorităților de profil, inclusiv cele de cercetare şi prognozare pe piaţa muncii, dar și realizate campanii de informare privind efectele muncii nedeclarate.

Referitor la migrația forței de muncă, va fi consolidat cadrul instituţional şi legislativ necesar gestionării acestui fenomen și vor fi diversificate oportunităţile de angajare legală a lucrătorilor străini.

Pe parcursul anului 2016, din totalul de 50 de mii de şomeri înregistraţi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 17,6 mii au fost plasaţi în câmpul muncii, în timp ce numărul locurilor vacante înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a constituit 44,6 mii. Rata şomajului în anul 2016 la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,2%, fără modificări semnificative faţă de anul precedent.

Mijloacele financiare necesare pentru realizarea Planului de acţiuni constituie 1,2 miliarde de lei, costuri care vor fi acoperite din bugetul public național și din resurse externe.
menu
www.ntv.md © 2016-2018 Toate drepturile rezervate
Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate pe acest website este permisă numai cu indicarea sursei (www.ntv.md).